Najlepszy sposób zachowania zdrowia,

nie jeść, gdy się nie chce

i przestać jeść,

gdy jeszcze jest chęć do jedzenia

 

(Bertrand Saadi z Szirazu)

Nasze działania

  • Organizujemy zajęcia i warsztaty dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach

  • Prowadzimy edukację zdrowotną różnych grup społecznych 

  • Udzielamy porad żywieniowych na festynach, piknikach, różnych wydarzeniach naszego Uniwersytetu oraz miasta Poznań

  • Podejmujemy i prowadzimy prace naukowo-badawcze

  • Czynnie i biernie uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach naukowych

  • Publikujemy własne osiągnięcia naukowe

  • współpracujemy z innymi organizacjami studenckimi

Dowiedz się więcej na temat zdrowia, odżywiania i smacznej kuchni.
Zobacz, gdzie jesteśmy, co robimy i do czego dążymy ...